Hakkımızda PDF Yazdır e-Posta

 


İzmir Barosuna bağlı olarak ; 1999  yılından  bu  yana  yargı mevzuatı ve icra programları donanımlı avukatlık büromuzda ,avukat, stajyer avukat ve diğer yardımcı personel kadromuzla bireysel ve kurumsal müvekkillerimize geniş kapsamlı ve sürekli, etkin ve çözüm odaklı , akılcı ve süratli çözümler sunmaya yönelik hukuki danışmanlık  ve dava-icra takip  hizmetleri  vermekteyiz.


Avukatlık büromuzda, bireysel ve kurumsal müvekkillerimizle ilişkilerimizde ALENİYET- AÇIKLIK - BİLGİLENDİRME esastır. Büromuzda, ulusal ölçekte faaliyet gösteren  yerel  büyük ve orta ölçekli firmalara kapsamlı hukuk hizmeti sunarken avukatlık hizmetlerinin amacının sadece ihtilafları çözmek değil, aynı zamanda ihtilafların oluşmasını engellemek olduğu inancıyla onarıcı ve koruyucu adalet anlayışıyla hareket etmekteyiz.


Hukukun üstünlüğü ve evrensel hukuk anlayışı ilkemizdir. Meslek kuralları ve etiğinden hiçbir şekilde ödün vermeyiz. Toplumda ‘çağdaş hukuk anlayışı’nın benimsenmesine –kendince- katkıda bulunmayı hedefleriz. Uyuşmazlıkların çözümünde kalıplara sıkışmışlığın ve dar çerçeveden bakışın yerini geniş vizyon,sağduyu ve süratli çözümlerin alması gerektiği bilinci ile hareket ederiz.Ticari ve özel hayata ilişkin her türlü bilginin mahremiyeti ve özenle saklanmasını esas alırız.  


Bize  www.e-hukukdanismanlik.com  adresinden de yazılı ve sözlü danışmanlık için başvurabilirsiniz. 


1136 sayılı Avukatlık Kanunu, Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği ve Türkiye Barolar Birliği Meslek kuralları gereğince sitemiz ve müvekkillerimizi bilgilendirme amaçlı sitemizle uyumlu cvmiz  herhangi bir reklam unsuru taşımamakta, sadece bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu sebeple sitemizde-cvmizde “avukatlar, teknolojinin ve bilimin olanak tanıdığı her tür ortamda avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen "Avukatlık Meslek Kuralları"na aykırı olmayacak şekilde kendisini ifade etme hakkına sahiptir ilkesi” egemendir.